Referat

fra bestyrelsesmøde 1. maj 2019

Referat – Grundejerforeningen GRUNDLYNG

Onsdag d. 1. maj 2019

Tilstedeværende: Torben, Semsi, Kim, Johnny, Peter & Camilla

Struktur for fremtidige dagsordener

 1. Nye punkter el. indslag (Efterspørges op til mødet på Facebook)
 2. Nyt fra formanden
 3. Budget (Halvårligt, dvs. op til generalforsamlingen + september)
 4. Aktioner
 5. Evt.

Fartbump ved børnehuset

Det bringes op, at mange bilister omkring Lynggårdsbakken, Lynggårdsvænget og Lynggårdsstien ikke altid kører efter forholdene og at der parkeres uhensigtsmæssigt ved børnehuset i myldretiden.
Det aftales, at Semsi tager kontakt til kommunen ang. vejbump o.l.
Camilla tager kontakt til Lise Bendixen – børnehusets leder – og opfordrer til at bruge intranettet til at gøre opmærksom på P-reglerne samt at køre efter forholdene.

Planlægning af aktivitetsdag

Aktivitetsdagen blev holdt en søndag sidst i august sidste år med stor succes – derfor holdes det i år søndag d. 25. august.

Johnny har videresendt skabelonen til invitationen, så Camilla sender en invitation ud i starten af august. Camilla laver opslag i Facebook gruppen for reservering af dagen.

Arbejdsopgaver:

 • Peter laver opvarmning
 • Johnny undersøger muligheden for musik på batteri
 • Torben reserverer pølsevogn og står for rundbold, støvle, sække og skeer
 • Kim køber øl, vand, juice, sodavand + slikposer
 • Semsi medbringer kongespil og krokket
 • Camilla køber 2 sæt petanque og laver skattejagt

Oprettelse af ny Facebook gruppe

Da mange, som har fraflyttet området, stadig er med i Facebook gruppen for området, besluttes det at lukke den gamle gruppe og oprette en ny. I den gamle gruppe henvises til den nye gruppe som oprettes snarest (Semsi, Camilla & Johnny koordinerer). Den gamle gruppe lukker 1. september og det skal derfor annonceres i god tid og af flere omgange, at den nye gruppe overtager.

Diverse:

 • Torben fjerner infoskabet grundet manglende efterspørgsel
 • Klistermærker til skraldespande afventer overdragelsen af netbank til Kim
 • Peter arbejder videre med kommunens puljer og fonde ifbm. Etablering af legeplads. Det bringes på banen, at en bedre boldbane kunne være et alternativ til den omfattende kontrol der skal foregå med en legeplads.
 • Næste møde aftales via Grundejerforeningens Facebook side, og vil bestræbes at ligge i september.

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Onsdag den 20. februar 2019

Kl. 19:00

Kalundborg Hallerne – Mødelokale 1