Ordensreglementer

 

 

Ordensreglementer

Ordensreglement for grundejerforeningen ”Lynggården”

Dette 0rdensreglement er dels egentlige regler samt henvisninger for at vi kan gøre noget for, at små problemer ikke vokser til et irritationsmoment for vore naboer.

Bevoksning langs vej

Levende hegn langs vej skal beskæres således det ikke vokser ud over vejarealet (til skellet). Der kan for hjørnegrunde gælde særlige bestemmelser, der er tinglyst på grunden.

Hunde

Generende støj fra hunde kan anmeldes til politiet hvilket også gælder løsgående hunde, i øvrigt henvises til ”Hundeloven”. Vi henstiller til ejerne af hunde, at de selv fjerner efterladenskaber i medbragt plasticpose.

Parkering

Der henstilles, at der ved korttidsparkering på fortovet (f.eks. to hjul på fortovskanten) er fornøden plads til passage af barnevogn.

Støj

Det henstilles at motoriserede redskaber kun benyttes:

  • hverdage indtil kl. 18.00
  • lørdage indtil kl. 15.00

Undgå at støje tidligt om morgenen og søn- og helligdage. Vedlagt følger pjecen ”Nabostøj i hus og have” til orientering.

Der bør tages fornødent hensyn til de beboere i området der har skiftende arbejdstider.

Ordensreglementet er godkendt på generalforsamlingen.