Regnskab

Se regnskabet for 2015

 

Regnskab 2015

Lynggårdens Grundejerforening – Resultatopgørelse for Perioden 01.01.15 –  31.12.2015

Konto Debet Kredit

Kontingent 33.250,-

Salg af fejemaskine 10.000,-

Porto & gebyrer     300,00,-

PBS omkostninger                  948,74,-

Hundeposer   1.320,31,-

Fastelavn   3.299,01,-

Mødeomkostninger   3.143,80,-

Gaver bestyrelsen   3.560,00,-

Hjemmeside     169,00,-

Omkostninger i alt          12.740,86,- 43.250,00,-

Årets resultat 30.509,14,-

————————————————————————————————

Aktiver

Kasse         370,00,-

Danske Bank 321005340             82.439,00,-

Danske Bank 4690223635     3.119,59,-

Likvide beholdning 85.928,59,-